Nyckleby Gårdsmejeri

Nyckleby Nedergården har anor ända från 1500-talet. Gården ligger ungefär 15 km söder om Trollhättan och är Fram Ekolivs nya leverantör av mejerivaror.

Plats: Upphärad, söder om Tröllhättan
Frams leverantör sedan: 2018
Levererar: Mejerivaror

Berätta om gården och er mjölkproduktion …

»Vi bestämde oss för att bedriva ekologisk mjölkproduktion och 2005 köpte vi Nyckleby Nedergården med anor ända från 1500-talet. Gården ligger ungefär 15 km söder om Trollhättan.

Idag har vi ungefär 130 stycken mjölkande kor. Våra djur står i centrum, och för oss är det viktigaste att de mår bra och får leva och utvecklas på ett naturligt sätt. 2010 byggde vi en lösdriftshall till korna. Där går de fria hela året och har liggmadrasser att ligga på. Från början av maj till slutet av oktober står portarna till hallen öppna, så korna kan gå ut och in som de vill.«

Vad använder ni för foder?

»De flesta som har mjölkkor köper proteinrikt kraftfoder för att korna skall mjölka så mycket som möjligt. Vi väljer istället att odla åkerbönor, havre och vete som vi krossar, blandar tillsammans med ensilerat gräs och ger våra kor. Eftersom vi ger våra kor väldigt lite proteinfoder så mjölkar de också mindre, men i gengäld håller de sig friskare och lever mer än dubbelt så länge som genomsnittskon i Sverige.

Många av våra beteshagar är mycket gamla med höga naturvärden, som är beroende av betande ekologiska djur. Det känns extra värdefullt för oss att kunna bevara den biologiska mångfalden i och med att vi låter kvigor och kalvar beta där.«

Hur jobbar ni för att minska er miljöpåverkan?

»Vi använder bland annat egenodlat foder vilket minskar kväveöverskottet och bränsleförbrukningen, våra traktorer är utrustade med miljömotorer och vi har smarta kylsystem som kyler mjölken på ett energieffektivt sätt.

Vartannat år gör vi en så kallad växtnäringsbalans, som beskriver skillnaden i tillförd och bortförd växtnäring på gården. Genomsnittlig urlakning av kväve i Trollhättans kommun på motsvarande jordar ligger på 32 kg/hektar. Vi ligger på 17 kg/hektar!«

Hur har sommarens torka påverkat er?

»Efter första skörden av gräs blev det ingen återväxt. Det fanns inte ett strå gräs någonstans på våra marker. Vi räknade ut att det fattades 700 ton grovfoder. Eftersom inget bete fanns blev det nödvändigt att börja utfodra djuren med årets skörd av gräs. Vänliga grannar erbjöd oss att slå gräset i deras gamla beteshagar, vilket vi gjorde. Men det räckte inte långt.

Jordbruksverket gav dispens till de som inte kunde få tag i ekologiskt grovfoder att de fick använda konventionellt i stället. Det ville vi inte göra. Då bestämde vi att slå vårt spannmål och en del bönor att använda som grovfoder, istället för att tröska den. Då fattades i stället bönor och spannmål för oss. Skördarna på spannmål och bönor har i år blivit 30-70 % lägre än normalt, och det finns inte att köpa någonstans. Vi har därför beslutat att i år köpa kraftfoder till korna. Valet stod mellan att avliva djur och skicka till destruktion, eller köpa in lite proteinfoder. Det valet var inte så svårt.«

Levererantörer > Nyckleby Gårdsmejeri