Nordisk Råvara

Nordisk Råvara säljer traditionella och otraditionella grödor odlade på skonsamt sätt i svenska jordar. Vad sägs till exempel om svenskodlad quinoa?

Plats: Sverige
Frams leverantör sedan: 2018
Levererar: Bönor, linser och quinoa

Berätta om hur ni startade ...

»Vi såg en stor potential i att ta tillvara på det kulturarv vi har av grödor. Många vet inte att det finns en fantastisk lins på Gotland, en ärta av världsklass i Dalarna och att quinoa går att odla i Sverige!

Efter många år av provodlingar och utvecklingsarbete, för att lära oss att hantera dessa ur modernt svenskt odlingsperspektiv nya grödor, insåg vi att vi kunde starta ett varumärke för att diversifiera svensk odlingskultur.«

Vad är skillnaden på svensk och sydamerikansk quinoa?

»Den stora skillnaden är att den svenska har en längre tillväxttid på grund av vårt klimat och därmed utvecklar en annan mustighet och lite annan färgton. Vad vi tycker oss märka är att särskilt regniga höstar kan fröet ta mer färg av skalet innan man tröskar. Annars skiljer de sig inte vad gäller tillagning och användning.«

Hur gör ni för att minska er miljöpåverkan?

»Vi vill skapa alternativ som inte bara minskar miljöbelastningen utan som bidrar till att reparera miljön. Vi kan bland annat genom att odla rätt skapa högre humushalter i jorden och därigenom binda kol i marken. Rätt odling av livsmedel är ett verktyg för att få klimatet i balans. 

Vår förhoppning är att visa att det går att odla fina specialgrödor på våra breddgrader och att det ökar efterfrågan på bra producerad mat som är odlad i Sverige.«

Levererantörer > Nordisk Råvara