Skålldals lilla ekomejeri

Månadens leverantör!

Skålldals lilla ekomejeri ligger på familjens gård. Håkan och Lena har drivit jordbruket tillsammans sedan 1991 – i fjärde generationen. De har för närvarande 45 mjölkkor på gården.

Plats: Kode, 3 mil norr om Göteborg
Frams leverantör sedan: 2019
Levererar: Mjölk, yoghurt, bäryoghurt och filmjölk

Hur går det till när ni mjölkar?

»Vi har en mjölkgrop där vi mjölkar tio kor samtidigt, fem på var sida. Vi går ner i en grop för att ha kornas juver i en bra arbets­höjd. 

Först börjar vi med att tvätta alla juver och spenar, sedan torkar vi dem torra och sätter på mjölkorganen. Efter mjölkning sprayas spenarna med juversåpa och sedan går de ut i lösdrift­en igen för att äta ensilage som de har fri tillgång till dygnet runt.«

Vad har ni för tankar kring hållbarhet?

»Vi strävar efter modern teknologi och innovation, så att djurhälsan och miljön är optimal. Vi kör jordbruksmaskinerna på drivmedlet HVO 50. Målet är att använda det fossilfria bränslet HVO 100 nästa år.

Gården blev KRAV-certifierad 2010. Sylten vi använder i yoghurten kommer från Joarsbo Naturprodukter som också är KRAV-certifierade. Korna får enbart KRAV-märkt foder. All ensilage och spannmål korna äter odlas på Skålldal.

Vi odlar också biväxter för att hjälpa bin och humlor. Vi har bisamhällen för pollinering men också för trivsel i trädgården.«

Från automat till flaskor.

»I oktober 2015 började vi sälja från automat där kunder själva fick fylla på sina flaskor. Efter ett och ett halvt år gick vi över till färdigpackade flaskor och dunkar. Vi har kvar en automat i vår gårdsbutik och på Garveriet.«

Levererantörer > Skålldals lilla ekomejeri