Miljöpolicy

1. Övergripande mål

 

•        Fram säljer varor som främjar den biologiska mångfalden.

•        Fram ska bidra till en lägre klimatpåverkan och minskade växthusgasutsläpp.

•        Vi arbetar resurseffektivt och vill minimera avfall.

 

2. Aktiviteter och delmål

 

a. Butiksdrift

 

El- & energi

–      Butiken drivs på enbart förnybar el, märkt med Bra Miljöval, och vi äger egna andelar i vindkraft.

–      Vi arbetar för att minska vår totala elförbrukning, bl a genom att vid behov av nyinköp av vitvaror prioritera energieffektivitet.

–      Merparten av butikens belysning är LED, och vi fortsätter byta efter hand när nuvarande ljuskällor förbrukas.

 

Vår elförbrukning för år 2021 var 58 872 kwh. Ingen förändring tills vi har behov av nya kylar.

 

 

Material

–      Vi undviker förbrukningsartiklar av plast, de vi använder ska vara miljömärkta och/eller biologiskt nedbrytbara.

–      Vid köp av möbler, textilier och andra inventarier ska vi i första hand köpa begagnat, i andra hand nytillverkat av hög kvalitet, av återvunna material eller miljömärkta naturmaterial.

–      Rengöringsmedel och städartiklar ska vara miljömärkta, av samma slag som vi säljer i butiken.

–      Vi väljer bort artiklar som innehåller ftalater och andra hormonstörande ämnen.

 

Delmål 2022:

–      Under pandemin har vi erbjudit plasthandskar till kunderna. Så fort läget stabiliseras så ska vi ta bort dem.

 

 

Avfall

–      Vi arbetar för att minska mängden osorterat avfall vi genererar och påverkar leverantörer som skickar med överdrivna mängder förpackningsmaterial.

–      Vi uppmuntrar leverantörer till att ta emot konsumentförpackningar i retur.

–      Vi undviker svinn genom att vara uppmärksamma på sista förbrukningsdatum och rea i tid.

–      Vi undviker svinn genom att låta känsliga varor sälja slut hellre än att beställa in för mycket.

–      Vi ska hellre skänka bort än att slänga tjänliga livsmedel där bäst före datum har passerats.

 

Delmål 2022:

–      Utgångsläge jan 2022 är hämtning av ett fullt sopkärl varje vecka:  Genom att noggrannare källsortering med extra kärl i personalköket och i anslutning till kryddisken och beredningsköket kan vi minska restavfallets volym till december 2022

 

 

Transporter

–      När vi reser i tjänst väljer vi kollektivtrafik, cykel och tåg. Om vi av någon anledning måste åka bil ska vi alltid försöka att samåka.

–      Egna transporter till och från butik sker primärt via lådcykel eller cykelbud

 

 

b. Kommunikation

–      Vi uppmuntrar kunder till cirkulärt tänkande genom att premiera medhavda förpackningar.

–      Vi arbetar aktivt med att informera om hur man kan ta tillvara på sådant som vanligen slängs (ex grönsaksblast)

–      Vi uppmuntrar till användning av varor med “skönhetsfel”

–      Vi premierar kunder som går, cyklar eller åker kollektivt till butiken, samt uppmuntrar bilister att inte småhandla, genom vår miljörabatt.

 

Delmål 2022:

–      Skapa en station där det går att lämna in rena burkar för återanvändning, som vi sedan väger så att de är klara att återbruka.

–      Ordna en mer central placering av returpåsar vid lösvikten.

–      Använda våra sociala kanaler till att lyfta fram åtminstone 6 varor eller leverantörer vi tycker gör extra gott.

 

 

c. Sortiment

–      Den största delen av vårt sortiment ska vara ekologiskt certifierat, de undantag som godkänns är mycket små aktörer där vi med säkerhet kan se att de arbetar efter ekologiska principer.

–      Inköpta varor ska aldrig vara transporterade med flyg

–      Vi kräver humana löner och arbetsförhållanden för alla personer i produktionsledet.

–      Vi ska vara lyhörda för ny information om människo- & miljöskadlig produktion, ex överdriven vattenförbrukning, avskogning, dåliga arbetsförhållanden, och agera därefter.

–      Vi ska ständigt försöka förbättra vårt sortiment och leta efter ännu mer miljövänliga alternativ, med tonvikt på starkare certifieringar, bättre förpackningar/förpackningsfritt och hållbarare produktion.

 

Delmål 2022:

–      Inventera utomeuropeiska varor och utvärdera om det finns behov av alternativ med bättre etiska märkningar.

–      Inventera vilka varor som innehåller palmolja och göra en plan för att ersätta dem med bättre alternativ.

–      Demeter-certifiera butiken och tydligare framhäva biodynamiska varor.

–      Sammanställa en förklaring av de viktigaste miljömärkningarna, för att säkerställa att all personal, särskilt extrapersonal, är väl utbildade och med trygghet kan kommunicera innebörden.

–      Utöka vårt sortiment av hygien-, städ- och tvättartiklar i lösvikt.

 

 

Frukt och grönt

–      Vi ska stödja lokala odlare och uppmuntra små aktörer på väg in i certifiering

–      Vi köper i första hand närproducerat efter säsong, i andra hand europeiskt efter säsong.

–      Undantag vi gör är viss basfrukt, ingefära och gurkmeja.

 

 

Veganska produkter

–      Vi har ett brett sortiment av basvaror, men strävar efter att utöka vårt sortiment av miljövänliga vegetabiliska ersättningsprodukter.

 

Delmål 2022:

–      Hitta en ny leverantör som erbjuder dessa produkter.

–      Utöka vårt sortiment av växtbaserade alternativ till animaliska produkter.

 

 

Animaliska produkter

–      Med undantag för vissa ostar och ett fåtal mejeriprodukter ska de animaliska produkter vi erbjuder vara svenska.

–      Köttprodukter ska i första hand vara närproducerade och/eller från svenska naturbeten.

–      Vi ska uppmuntra till användning av alla delar av djuret.

–      I första hand ska vi lyfta Demeter-märkta produkter, i andra hand KRAV-märkta och i tredje hand EU-ekologiska.

 

Delmål 2022:

–      Öka antalet biodynamiska produkter.

 

 

Antogs av styrelsen 2022-02-10

Följs upp i januari 2023